Udvidet tilbudspakke affald

Tilbud 

Book et uforpligtende møde og få 1 times efterfølgende gratis inspirationsoplæg der kickstarter jeres bæredygtighedsindsats.

Affaldsanalysen består af en Basis tilbudspakke og en Udvidet tilbudspakke. 

 

De enkelte punkter i tilbuddene beskrives i en efterfølgende affaldsrapport. 


BDT MiljøRådgivning ApS deltager meget gerne i hele implementeringsfasen i de tiltag og forbedringer, der er foreslået i affaldsrapporten.  

I den Udvidede Tilbudspakke tilbyder vi følgende: 

 • Input til at minimere og forebygge affaldsproduktion og optimere det eksisterende affaldssystem
   

 • Tilpasning af affaldssystemet til gældende affaldslovgivning
   

 • Forslag til hvordan virksomheden kan forbedre sin affaldshåndtering for alle affaldsfraktioner
   

 • Undersøgelse af aftagermuligheder for særlige affaldsfraktioner herunder krav ift. korrekt sorteringsgrad og renhed
   

 • Indførelse af ny affaldsteknologi til håndtering af specielle affaldsfraktioner
   

 • Hjælp til håndtering af problematiske affaldsfraktioner og muligheder for reduktion eller substitution. 

 Læs her om Basis Tilbudspakken