Tilbudspakke

Miljøledelse

 

Tilbud 

Book et uforpligtende møde og få 1 times efterfølgende gratis inspirationsoplæg for at kickstarte jeres bæredygtighedsindsats.

BDT MiljøRådgivning ApS kan tilbyde en pakke for indførelse af miljøledelse iht. ISO14001 standardens krav:

 • Fastlægge omfanget af systemet
   

 • Interessentanalyse
   

 • Analyse af bindende forpligtelser herunder lovkrav
   

 • Analyse af risici og muligheder
   

 • Forslag til miljøpolitik samt roller og ansvar i organisationen
   

 • Fastsættelse af miljøforhold og -påvirkninger
   

 • Forslag til implementeringsplan for handlinger og miljømål
   

 • Fastlæggelse af støtteaktiviteter såsom ressourcer, kompetencer, bevidsthed og kommunikation
   

 • Hjælp til udarbejdelse af centrale procedurer som dokumenterer miljøarbejdet