Serviceydelser 
 Affaldsområdet 

“Øget sortering til genbrug og genanvendelse - for en grønnere bundlinje" 

Sådan kan I optimere affaldshåndteringen i jeres virksomhed mht. Økonomi Miljø og Lovgivning.

Hvis jeres virksomhed tillægger miljø og korrekt affaldshåndtering i forhold til lovgivning stor værdi, og som samtidig er omkostningseffektiv, så er løsningen her: 

BDT MiljøRådgivning ApS tilbyder følgende serviceydelser inden for affaldsområdet:

  • Økonomioptimering af affaldshåndteringen. Læs mere her
     

  • Affaldskortlægning og -optimering med fokus på genbrug og genanvendelse. Læs mere her
     

  • Lovgennemgang på affaldsområdet. Læs mere her

Tilbud 

Book et uforpligtende møde og få 1 times efterfølgende gratis inspirationsoplæg for at kickstarte jeres bæredygtighedsindsats.

Affaldsgennemgang: 

Betaler jeres virksomhed for meget for bortskaffelse af affald?

Det er nemlig blevet dyrt at komme af med affald,så alene af den grund er det en god ide at tænke i at reducere eller helt forebygge affald i din virksomhed.

Få lavet en økonomioptimering af jeres affaldshåndtering

 

Vi hjælper med at økonomioptimere jeres affaldsomkostninger med henblik på at finde besparelser. Formålet er, at sikre konkurrencedygtige priser for behandling af såvel genanvendelige som ikke-genanvendelige affaldsfraktioner. 
 

Affaldsanalysen giver jeres virksomhed et godt overblik over omkostninger til affaldsbehandling, containerleje, opbevaringskapacitet i containere, transport og tømningsfrekvenser. Dermed sikres, at affaldshåndteringen er økonomisk optimeret. 

Økonomioptimering betaler sig altid

Min erfaring med økonomioptimering fra cases jeg har arbejdet med er, at der altid er betydelige besparelser at hente på affaldshåndteringen. Læs udtalelse her.

Har jeres virksomhed et overblik over jeres årlige affaldsmængder? 

 

Få lavet en affaldskortlægning

Vi hjælper jer med at få overblikket ved at udarbejde en affaldskortlægning af affaldstyper og -mængder, som jeres virksomhed genererer. Affaldskortlægningen kan også identificere, hvilke affaldstyper og fraktioner, der med fordel kan frasorteres til genbrug og genanvendelse.

Har jeres virksomhed undersøgt muligheden for genbrug eller genanvendelse af jeres affald? 

Få lavet en affaldsoptimering

Vi tilbyder at optimere affaldshåndteringen i jeres virksomhed ved at sikre en så høj grad af genbrug og genanvendelse som muligt. Måske kan en spildstrøm genanvendes internt i produktionen, som vist på figuren nedenfor. Jo mere affald din virksomhed kan reducere eller forebygge jo større er gevinsten både for miljøet og for jeres økonomi. 

 

Overholder jeres virksomhed Affaldslovgivningen?  

Lovgivningen på affaldsområdet er for mange virksomheder uigennemskuelig og svær at følge med i. Desuden ændrer reglerne for affaldshåndtering sig hurtigt og kan variere fra kommune til kommune.


Vi hjælper jeres virksomhed med at sikre, at affaldslovgivningen overholdes ved at gennemgå gældende love og regler, som er relevant for din virksomhed. Det kunne være, hvilke krav der stilles til virksomheder i Affaldsbekendtgørelsen til kildesortering af genanvendelige affaldsfraktioner.


Affaldsbekendtgørelsen er juridisk bindende, dvs. at kommunen, som ansvarlig myndighed, kan pålægge virksomheden sanktioner i form af bøder og fængselsstraf, hvis bekendtgørelsen ikke overholdes. 

Få hjælp til overvågning af jeres affaldssystem og fokuser på jeres kerneydelser

Vi tilbyder at holde fokus på jeres affald og overvåge jeres affaldssystem løbende. Formålet er at sikre, at jeres affald sorteres på den mest miljøvenlige måde, gældende lovning overholdes og til konkurrencedygtige priser.

 

Denne overvågning vil give jeres virksomhed sikkerhed for, at affaldssystemet altid er optimeret og fastholdes i fremtiden. Så kan jeres virksomhed koncentrere jer om det, I er gode til nemlig jeres kerneydelser.