Min målsætning

 

“Tro på fremtiden ....... trods alt"

Et rent miljø er forudsætningen for en natur i balance, der rummer de bedst mulige livsbetingelser for både planter og dyr. Men vi skal blive mere bevidste om, at vi som mennesker er en del af naturen, som vi er dybt afhængige af i forhold til vores eget livsgrundlag.

 

I lighed med rigtig mange andre er jeg oprigtigt bekymret for Jordens tilstand og de globale udfordringer, vi alle står overfor i form af:

  • Klimaforandringer 

  • Befolkningstilvækst

  • Mangel på ressourcer

  • Tab af biodiversitet

Ligesom jeg, er I sikkert bekymrede for, hvad konsekvenserne er især for de fremtidige generationer. For er vi ikke bare i gang med at ødelægge vores eget livsgrundlag i vores ikke bæredygtige måde at leve og den måde vi har indrettet vores samfund på?

 

Min målsætning er derfor, at jeg gerne vil bidrage med min viden og erfaring på miljøområdet til at ændre på dette billede og gøre en forskel for en mere bæredygtig verden.

 

Og selvom der er god grund til bekymring, så må vi tro på fremtiden. Vi må tro på, at den teknologiske udvikling kan bidrage med miljøvenlige og bæredygtige løsninger.

 

Teknologi er dog ikke nok. Det er min overbevisning, at enhver indsats for bæredygtige løsninger både på globalt og nationalt plan fra samfundet, virksomheder og det enkelte menneske vil gøre en forskel.