Miljø & Bæredygtighed

Jeres bidrag til bæredygtig udvikling giver værdi til jeres forretning

Tilbud 

Book et uforpligtende møde og få 1 times efterfølgende gratis inspirationsoplæg der kickstarter jeres bæredygtighedsindsats.

Vores samarbejde 

I et samarbejde med BDT MiljøRådgivning ApS vil vi afdække de bæredygtighedsområder, der er relevante og giver mest værdi for netop jeres virksomhed til at opnå en mere grøn profil. 

Vi skaber værdi for din virksomhed ved at se nye muligheder og måder at gøre tingene på, der understøtter en mere miljøvenlig og bæredygtig retning.
1. Vores samarbejde indledes med et gratis opstartsmøde
2. Her kan vi få indblik i jeres forretning og branche og forståelse af opgaven
3. Vi afgiver tilbud på opgaven
4. Opgaven igangsættes efter godkendelse af tilbud og tidsplan
Vi er med i hele implementeringsfasen
 
Med udgangspunkt i virksomhedens kerneydelser og kultur integreres miljøhensyn og bæredygtighed i jeres hverdag, hvor vi er med i hele implementeringsfasen. 

Værdier for jeres virksomhed ved en bæredygtig indsats kan være: 

 Økonomiske besparelser ved at effektivisere ressourcer og reducere spild 
• Konkurrencefordele og øget konkurrenceevne
• Fremtidssikre virksomheden og dens markedsposition
• Bidrage til en mere bæredygtig udvikling i verden

• Imødegå fremtidens skærpede krav og forventninger fra myndigheder, kunder, leverandører, 
  investorer og andre interessenter. 
   
• Opnå et godt omdømme hos virksomhedens interessenter ved at udvise 
   globalt samfundsansvar
• Tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere 

• Brande sig på og kommunikere omkring bæredygtighedstiltag 
• En rigtig god mulighed for at arbejde med FN's Verdensmål 

Alle taler om FN's Verdensmål, men hvad med jeres virksomhedsmål?

Tilbud 

Book et uforpligtende møde og få 1 times efterfølgende gratis inspirationsoplæg der kickstarter jeres bæredygtighedsindsats.

Serviceydelser og Tilbudspakker

BDT MiljøRådgivning ApS arbejder udelukkende i din virksomheds interesse og tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov både mht. indhold og omfang af en opgave.
 
Læs mere herom under "Serviceydelser" og se vores Tilbudspakker: 
- Tilbudspakke Miljøkortlægning
- Tilbudspakke Miljøledelse