Kurser & Workshops

“Gør bæredygtighed til en naturlig del af din forretning”

Mangler I viden om miljø, bæredygtighed og affaldsoptimering?

BDT MiljøRådgivning ApS tilbyder:  


• Inspirationsoplæg 1 - 1,5 time
• Workshop forløb   1/2 - 1 dags 
• Kurser                 1/2 - 1 dags 
• Sparring og rådgivning - konsulentbasis 

 

Har jeres medarbejdere behov for viden- og kompetenceopbygning inden for miljø- og bæredygtighed?


Corporate Social Responsibility (CSR), bæredygtighed, grøn omstilling og FN’s verdensmål kan være diffuse begreber for mange virksomheder at forstå og forholde sig til. Derfor er der et stort behov for viden- og kompetenceopbygning inden for disse områder i mange virksomheder og brancher.


Min ambition er derfor at undervise og planlægge workshop forløb og kurser for medarbejdere ansat i små og mellemstore virksomheder, der har behov for videns- eller kompetencer inden for miljø og bæredygtighed. Det kunne være viden om et specifikt emne relevant for netop jeres virksomhed eller miljøforhold målrettet en bestemt branche. 

Hvad kan BDT MiljøRådgivning ApS tilbyde jeres virksomhed?

Jeg tilbyder oplæg, workshops og kurser inden for miljø og bæredygtighed samt Corporate Social Responsibility (CSR). Meget aktuelt, for virksomheder, som har behov for at komme godt i gang med at arbejde med FN’s Verdensmål, der har meget fokus i disse år. 


Kurserne vil tilføre jer opdateret og bred viden inden for mange forskellige aktuelle miljøområder såsom :

 

 

Da jeg hele tiden opsøger og opdaterer min viden og samtidig besidder stor praktisk erfaring med at tilrettelægge undervisningsforløb, skræddersyr jeg såvel fysiske workshops som online undervisningsforløb tilpasset specifikt jeres virksomheds behov. 

 

Undervisningen er præget af både at være praksisnær, dialogbaseret og fokuseret på at involvere målgruppen.


Potentielle emner på workshops og kurser

Et foredrag kunne omhandle behovet for en grøn omstilling, og hvorfor det vedkommer os alle. Der gives en kort indføring i de udfordringer, vi står overfor med hensyn til:

 

  • Ressourcer

  • Råvarer

  • Forurening

  • Affaldsbortskaffelse 

  • Klimaforandringer

 

og hvordan alt dette er knyttet til din virksomheds forretning og vilkår.


Det kunne også omhandle aktuel og kommende lovgivning inden for miljø og bæredygtighed, og hvilke krav, der stilles til erhvervslivet for at imødekomme denne. Vi peger på forskellige generelle løsningsmuligheder, som kan inspirere til, hvordan  I griber arbejdet an i jeres egen virksomhed. 

Virksomhedens udbytte 

  • Øget viden om og forståelse for miljøudfordringer og grøn omstilling

  • Incitament til handling og grundlæggende medejerskab til, hvordan I kommer videre med miljøarbejdet og den grønne omstilling i jeres virksomhed.

Klimaet for grøn omstilling har aldrig været bedre. Det er nu, at I som virksomhed skal med i den bæredygtige udvikling og starte jeres grønne omstillingsproces og identificere de forretningsmæssige potentialer. 

Kom godt fra start med den grønne omstilling i jeres virksomhed og book et uforpligtende møde.

Her kan vi sammen afdække jeres behov og muligheder, der følges op af en times gratis inspirationsoplæg for at kickstarte jeres bæredygtighedsindsats. 

Tilbud 

Book et uforpligtende møde og få 1 times efterfølgende gratis inspirationsoplæg der kickstarter jeres bæredygtighedsindsats.

 

CSR 

CSR kan kort beskrives som virksomheders arbejde med og ansvar for at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og interaktion med deres interessenter; Kunder, leverandører, medarbejdere, myndigheder m.m.