Affald som ressource

Har din virksomhed tænkt Cirkulær Økonomi ind i jeres affaldshåndtering?

“Knaphed på Verdens ressourcer bliver alarmerende i fremtiden”

Hvad er Cirkulær Økonomi?

Cirkulær Økonomi handler om at udnytte ressourcer effektivt bl.a. ved at se affald som en ressource og bevæge os væk fra den lineære økonomi, hvor en ressource kun anvendes én gang, som vist på figuren.
 

Det kan være værd at se på, hvad I kan genbruge, reparere og genanvende i jeres virksomhed frem for at smide det ud. Eller måske har I nogle affaldsprodukter, som en anden virksomhed kan anvende som en brugbar ressource. 

Få hjælp til at integrere Cirkulær Økonomi og bidrag til FN’s Verdensmål  

 

Vi hjælper med, at tænke Cirkulær Økonomi ind i jeres virksomhed ved at gennemgå virksomheden med affaldsbriller på i hele værdikæden, da der ofte kan opstå uventede gevinster. Nogle indkøb er måske overflødige, spildprodukter kan bruges til andre formål og levetiden kan forlænges på nogle ting frem for at smide dem i containeren. 


Cirkulær Økonomi relateret til affaldshåndtering og ressourceeffektivitet taler specifikt ind til FN’s Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Så lige netop mål 12 er relevant for mange danske virksomheder at arbejde med, da der i fremtiden forventes at blive knaphed på mange af Verdens ressourcer.

Producerer I selv produkter?

Så overvej, hvordan der bedst kan sorteres, når jeres kunder er færdige med dem. Overvej også om I kan tilbyde en take back ordning til jeres kunder, hvor I selv genbruger hele eller dele fra jeres produkter i de nye produkter. Dermed forlænges levetiden på materialer og sparer jeres virksomhed for indkøb af nye jomfruelige materialer.