Basis tilbudspakke affald

Tilbud 

Book et uforpligtende møde og få 1 times efterfølgende gratis inspirationsoplæg der kickstarter jeres bæredygtighedsindsats.

Affaldsanalysen består af en basis pakke og en udvidet pakke.

 

De enkelte punkter i tilbuddene beskrives i en efterfølgende affaldsrapport. 


BDT MiljøRådgivning ApS deltager meget gerne i hele implementeringsfasen i de tiltag og forbedringer, der er foreslået i affaldsrapporten.  

I Basis Tilbudspakken tilbyder vi følgende:   

 

 • Fysisk gennemgang af eksisterende affaldshåndtering i praksis 
   

 • Gennemgang af service aftaler og fakturaer med henblik på økonomioptimering
   

 • Kortlægning af affaldstyper, mængder m.m. med henblik på affaldsoptimering 
   

 • Input til hvilke affaldstyper, der med fordel kan frasorteres til genbrug og genanvendelse
   

 • Input til ideel sortering af alle affaldstyper, der gør affaldshåndteringen nemmere i praksis såvel indendørs som udendørs
   

 • Klarlægge reglerne for, hvad virksomheden er forpligtet til at sortere til genanvendelse og bortskaffelse ved private aktører
   

 • Gennemgang af love og regler virksomheden er underlagt ift. kommunale regulativer
   

 • Rådgivning om korrekt opbevaring og håndtering af farligt affald og specielle affaldsstrømme, hvis relevant. 

 

Læs her om den Udvidede Tlbudspakke