Bagom mit logo

 

FN’s verdensmål i mit logo


FN’s Verdensmål er pejlemærker og et rammeværktøj for både små og mellemstore virksomheder til at arbejde med bæredygtighed, der kan bane vej til nye kunder, markeder og tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. 


Logoets tre farver taler også ind til udvalgte FN verdensmål, der er vigtige for mig i mit virke som miljørådgiver. De adresserer nemlig temaer, hvor jeg har mine kernekompetencer og ekspertise til at hjælpe din virksomhed med at finde bæredygtige løsninger og opnå en mere grøn profil. 


Den Brune farve dækker over mål 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”, der handler om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer, men også med fokus på ressourceeffektivitet og Cirkulær Økonomi.


Den Grønne farve dækker over mål 13 og 15. Mål 13: ”Klimaindsats” handler om at bekæmpe klimaforandringerne bl.a. gennem energieffektiviseringer og anvendelse af vedvarende energikilder. Mål 15: ”Livet på land” handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land bl.a. ved forhindre tab af biodiversitet.


Den Blå farve dækker over mål 6, 14 og 17. Mål 6: ”Rent vand og sanitet”, handler om adgang til rent vand og bæredygtig forvaltning af vandressourcer bl.a. udmøntet i beskyttelse af vores grundvand/drikkevand og rensning af vores spildevand. Mål 14: ”Livet i havet” handler om at bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og ressourcer bl.a. ved at forhindre havforurening og undgå overfiskeri. Mål 17: ”Partnerskaber for handling” handler om at indgå partnerskaber både lokale og internationale for sammen med andre virksomheder, brancheforeninger, myndigheder, NGO’ er m.v. at understøtte en bæredygtig udvikling. 


Under fanen ”Miljø- og bæredygtighed” kan du læse om, hvad jeg kan tilbyde din virksomhed i forhold til at arbejde konkret med FN’s verdensmål


Virksomhedsperspektivet i mit logo


Fra et virksomhedsperspektiv symboliserer den brune cirkel virksomhedens kerneværdier og bæredygtige visioner. Den udgør ”rygraden” i virksomheden, som den altid kan søge tilbage til i rejsen mod en mere bæredygtig udvikling. Den bæredygtige udvikling skulle gerne sprede sig som ringe i vandet i organisationen som symboliseres ved de hvide cirkler i logoet. I processen for at integrere bæredygtige grønne løsninger i virksomheden, logoets grønne cirkel, går ledelsen forrest og tager ansvar for, at medarbejderne involveres og tager medejerskab for den bæredygtige udvikling.


Logoet er en åben struktur, der åbner sig for omverdenen og rækker ud, da man som virksomhed (den brune cirkel) gerne vil opnå en mere grøn profil og i denne proces er afhængig af omverdenen - leverandører, kunder, myndigheder, medarbejdere osv. I fremtiden vil det at indgå partnerskaber blive en vigtig del af bæredygtighedsrejsen, som den enkelte virksomhed må forholde sig til. 


Den grønne cirkel symboliserer virksomhedens grønne omstilling og resultater baseret på et solidt økonomisk fundament - den blå cirkel - der skal sikre en bæredygtig bundlinje og respekten for, at en veldrevet virksomhed holder et skarpt øje med økonomien. Så der altid er fokus på en god balance mellem økonomi og de grønne tiltag.


Naturperspektivet i mit logo


Fra et naturperspektiv symboliserer logoets runde form jordkloden og den blå farve, at den består af ca. 70 % vand. Logoets form med de indre cirkler symboliserer en jordklode, som omfavner og beskytter natur og mennesker. En unik jordklode, som vi skal værne om og passe på, da vi jo kun har den ene.


Den indre brune cirkel symbolisere de ca. 30 % landjord, der er beboet af mennesker og dyr og den brune jord giver sammen med det blå vand grobund for livet på land. Den grønne cirkel symboliserer naturen i alle dens mange former. 


De cirkulære hvide cirkler er symbol på respekten for Jordens begrænsede ressourcer, der i naturen recirkulerer ind i det biologiske kredsløb, hvor der ikke er noget, der går til spilde.