Affald & Optimering 

“Kort og godt: Reducer, optimer og økonomiser jeres affaldshåndtering"

Papiraffald

Vores samarbejde 

I et samarbejde med BDT MiljøRådgivning ApS afdækker vi sammen de områder inden for affaldshåndtering, der er relevante og giver mest værdi for netop jeres virksomhed til at opnå en mere grøn profil. 

Vi skaber værdi for din virksomhed ved at se nye muligheder og måder at gøre tingene på, der understøtter en mere miljøvenlig og bæredygtig retning i jeres affaldshåndtering.
1. Vores samarbejde indledes med et gratis opstartsmøde
2. Her kan vi få indblik i jeres forretning og branche og forståelse af opgaven
3. Vi afgiver tilbud på opgaven
4. Opgaven igangsættes efter godkendelse af tilbud og tidsplan
Vi er med i hele implementeringsfasen
BDT MiljøRådgivning ApS deltager meget gerne i hele implementeringsfasen i forhold til, at I opnår det optimale affaldssystem i jeres virksomhed.
 
Når I optimerer virksomhedens affaldshåndtering, så den understøtter mest muligt genbrug og genanvendelse, så mindsker I behovet for nye ressourcer. Hermed bidrager jeres virksomhed til den cirkulære økonomi og FN's Verdensmål 12. Læs mere om Cirkulær Økonomi og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Har din virksomhed et overblik over jeres årlige affaldsmængder?

Når jeres affaldshåndtering er miljømæssig mere bæredygtig, bidrager I til at reducere belastningen på Klodens ressourcer, styrke den cirkulære økonomi og jeres grønne profil overfor kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter.

Læs mere her om Cirkulær Økonomi

Tilbud 

Book et uforpligtende møde og få 1 times efterfølgende gratis inspirationsoplæg for at kickstarte jeres bæredygtighedsindsats.

Serviceydelser og Tilbudspakker

BDT MiljøRådgivning ApS arbejder udelukkende i din virksomheds interesse og tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov både mht. indhold og omfang af en opgave.

Læs mere herom under "Serviceydelser" og se vores Tilbudspakker her: 

Cirkulær Økonomi

Knaphed på Verdens ressourcer bliver alarmerende i fremtiden. 

Har din virksomhed tænkt affald som ressource ind i jeres affaldshåndtering?

Vil du vide mere om Cirkulær Økonomi?